VALİDASYON

Temiz odanın gerçekten temiz oda olup olmadığının belirlendiği validasyon aşamasında akredite bağımsız validasyon firmasına çalışmaları esnasında eşlik ediyoruz. Firma ile kendi HVAC DQ-IQ-OQ dokümanlarını paylaşıyoruz. Herhangi bir sorun ile karşılaşıldığında çok hızlı bir şekilde çözmek için çaba sarf ediyoruz. Bu aşamada tesisin sıcaklık-nem-fark basınç, oda çevrim sayıları, partikül sayımı, DOP Hepa Kaçak testi, klima santrali filitrasyon doğrulaması ısı haritalaması gibi test ve raporlamalar yapılmaktadır.