VALİDASYON

Temiz odanın gerçekten temiz oda olup olmadığının belirlendiği validasyon aşamasında akredite bağımsız validasyon firmasına çalışmaları esnasında eşlik ediyoruz. Validasyon firmasına, HVAC DQ-IQ-OQ dokümanlarımızı paylaşıyoruz. Herhangi bir sorun ile karşılaşıldığında çok hızlı bir şekilde çözmek için çaba sarf ediyoruz. Bu aşamada tesisin sıcaklıknem, fark basınç, oda çevrim sayıları, partikül sayımı, DOP hepa kaçak testi, klima santrali filtrasyon doğrulaması ısı haritalaması gibi test ve raporlamalar yapılmaktadır.